Picture

Obrázek
Kontakty Kontakty

PPP ÚK
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Česká republika

tel.: +420 417 533 625
e-mail: info@e-vaclav.eu
web: www.e-vaclav.eu

Často kladené otázky Často kladené otázky


Jak se mám zaregistrovat?

Zaregistrovat se může každý potenciální účastník Dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji.
Je to jednoduché!

 1. Klikněte na slovíčko Registrace v pravém horním rohu stránky, vedle zeleného jablíčka (když přijedete na slovo, šipka myši se změní na ruku a to jste správně).
 2. Objeví se před Vámi stránka nazvaná Registrace uživatele a kolonky k vyplnění. Ty označené červenou hvězdičkou vyplnit musíte, jinak Vám budou vyskakovat červená okénka s upozorněním na nutnost vyplnění. Kolonky bez hvězdičky vyplňovat nemusíte.
 3. Jakmile máte hotovo, posuňte se na stránce dolů a zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a klikněte na tlačítko Registrovat.
 4. Následně se objeví stránka Potvrzení registrace, která Vám oznámí, že Vám na email přijde potvrzení registrace.
 5. Otevřete svou emailovou schránku a klikněte na dlouhý a složitý webový odkaz, který bude email obsahovat (bude vypadat zhruba takto: "https://www.e-vaclav.eu/web/guest/registrace/potvrzeni?id=99&code=849bc5668a3d9e1e6f3c20910f7fb34de4b421e1").
 6. Poté se Vám aktivuje stránka s názvem Potvrzení registrace proběhlo úspěšně.
 7. A to je všechno, nyní jste registrovaným uživatelem v projektu VACLAV a již nikdy toto nemusíte podstoupit.
 8. Nyní se můžete vesele přihlásit a registrovat se na vzdělávací akce.

 

Jak se mám přihlásit?

Po úspěšné registraci vzhůru na přihlášení.
Je to ještě jednodušší než registrace!

 1. Klikněte na slovíčko Přihlásit v pravém horním rohu stránky, vedle zeleného jablíčka u obrázku s klíčkem(když přijedete na slovo, šipka myši se změní na ruku a to jste správně).
 2. Objeví se Vám stránka Přihlášení, kde vyplňte obě kolonky, tak jak jste je zadali při registraci své osoby.
 3. Pak klikněte na tlačítko Přihlásit se (pokud budete chtít být přihlášeni stale a znovu se neobtěžovat s přihlašováním, zatrhněte přihlásit se trvale na tomto počítači).
 4. Že jste přihlášení zjistíte tak, že Vám vpravo nahoře vedle zeleného jablíčka zmizely nápisy Přihlásit a Registrace. Změnily se na Odhlásit.
 5. Pak jste správně a můžete začít pracovat.

 

Zapomněl jsem heslo.

Co dělat, když si nemůžu vzpomenout na heslo do Portálu VACLAV.
Nic se neděje, zašleme si nové!

 1. Klikněte na slovíčko Přihlásit v pravém horním rohu stránky, vedle zeleného jablíčka u obrázku s klíčkem(když přijedete na slovo, šipka myši se změní na ruku a to jste správně).
 2. Objeví se Vám stránka Přihlášení, zde si všimněte u obrázku otazníčku text zapomenuté heslo. Na tento text klikněte myší.
 3. Objeví se Vám stránka zapomenuté heslo. Zde vyplníte údaje potřebné pro zaslání hesla.
 4. Do kolonky Emailová adresa vepište Vaši emailovou adresu, kterou používáte k přihlášení do Portálu VACLAV.
 5. Do kolonky Textové ověření vepište číslici, která se zobrazuje nad tímto políčkem. Číslice je čtyřmístná. Pokud se Vám místo číslice zobrazuje pouze text nahrávám..., chvíli počkejte, dokud se obrázek neobjeví.
 6. Pak klikněte na tlačítko Zaslat nové heslo. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se Vám opět obrazovka s příhlášením a textem Váš požadavek byl úspěšně dokončen.
 7. Nyní zkontrolujte emailovou schránku a hledejte email z Vašim novým heslem. Tímto heslem se pak můžete přihlásit do Portálu VACLAV.

 

Jak se můžu stát lektorem?

Pozor vyplníte to již u Registrace!
Pojďme si to vysvětlit.

 1. Klikněte na slovíčko Registrace v pravém horním rohu stránky, vedle zeleného jablíčka (když přijedete na slovo, šipka myši se změní na ruku a to jste správně).
 2. Objeví se před Vámi stránka nazvaná Registrace uživatele a kolonky k vyplnění. Ty označené červenou hvězdičkou vyplnit musíte, jinak Vám budou vyskakovat červená okénka s upozorněním na nutnost vyplnění. Kolonky bez hvězdičky vyplňovat nemusíte.
 3. U kolonky Lektor pro účely VACLAVa a přepněte na ANO (stačí pouze kliknout na slovíčko ANO).
 4. Objeví se Vám nové kolonky k vyplnění nazvané Údaje o lektorovi (Profese, Počet let odborné praxe, Praxe v lektorské činnosti, Účast ve vědeckých, profesních a stavovských organizacích, Přehled odborné publikační činnosti, Další významné údaje). Doporučujeme je vyplnit, ačkoliv nejsou povinné. Váš lektorský profil bude vypadat důvěryhodněji.
 5. Poté pokračujete normálně ve standardní registraci (viz. otázka - Jak se mám zaregistrovat?).
 6. Nyní jste registrovaným lektorem v projektu VACLAV.

 

TIP: Zapomněli jste při registraci zaškrtnout položku Lektor pro účely VACLAV? Nic se neděje. Napište všechny požadované informace do mailu a odešlete na adresu info@e-vaclav.eu, administrátor portálu zařídí, abyste se lektorem stal.

 

Informace k přihlášení, platbě a storno podmínky.

 • PŘIHLÁŠENÍ - uzávěrka přihlášek je nejpozději 11 kalendářních dnů před konáním vybraného vzdělávacího programu. Po uplynutí této lhůty je místo na vzdělávací akci závazně obsazeno.
 • Po tomto termínu lze zájemce zařadit pouze na základě telefonické konzultace: oddělení DVPP PPP ÚK Teplice, tel.: 417 533 625.
 • ÚHRADA 
  U krátkodobých (jednodenních ) vzdělávacích programů musí být provedena úhrada tak, aby platba byla připsána na účet organizátora nejdéle do 10 kalendářních dnů před zahájením programu, a to na bankovní účet č.33730501/0100, vedený u KB Teplice. Jako variabilní symbol použijte ID vybraného vzdělávacího programu ( bude předvyplněno v potvrzovacím emailu o přihlášení, který účastník obdrží. Jde o údaj uvdený před názvem akce ). Jako specifický symbol použijde ID, které Vám jako fyzické osobě bylo přiděleno při registraci do portálu ( ID bude rovněžž předvyplěno v zaslaném emailu ). Do zpráv pro příjemce uveďte Vaše jméno. 

  Organizacím, jejichž zaměstatnaci jsou přihlášeni na krátkodobý vzdělávací program, bude vystavena PROFORMA faktura

  V případě, že bude účastník zařazen dodatečně, tj. na základě telefonické konzultace, provede úradu pouze v hotovosti, a to v den a na místě konaní vzdělavacího programu. Při úhradě v hotovosti bude účastníkovi vystaven příjmový pokladní doklad. Po skončení vzdělávacího programu bude účastníkovi školského zařízení vystavena faktura - daňový doklad.

  U Dlouhodobých (více měsíčních ) kurzů musí být před zahájením uhrazeno alespoň 50% z ceny kurzu. Zbývající část účastník doplatí nejpozději do 1 měsíce po zahájení kurzu. V opačném případě bude účastník vyloučen. Příspěvkovým organizacím a jiným plátcům dlouhodobých kurzů budou na vyžádaní vystaveny PROFORMA faktury, po jejichž úhradě bude vygenerována faktura - daňový doklad.
   
 • ODHLÁŠENÍ účastníka z vybraného vzdělávacího programu je možné provést pouze na portálu VACLAV, nebo elektronicky na adresu info@e-vaclav.eu, a to nejpozději do 11 kalendářních dnů před jeho konáním.
 • STORNO A POPLATKY V případě neúčasti nebo odhlášení ve lhůtě 10 dnů a kratší má přihlášený právo vyslat náhradního účastníka. V opačném případě bude uplatněn stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu.

Ochrana osobních údajů – odd. DVPP a portál VACLAV

V této části věnované ochraně osobních údajů získáte informace o tom, jaké údaje v systému portálu VACLAV zpracováváme, k čemu je používáme, jaká máte uživatelská práva, jak můžete údaje o své osobě změnit, upravit či zrušit registraci.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

"Provedením a odesláním registrace výslovně souhlasím s tím, aby moje identifikační a adresní osobní údaje, které jsem uvedl/a výše nebo které provozovateli tohoto portálu VACLAV dále poskytnu, byly v plném rozsahu zpracovány příspěvkovou organizací Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Lípová 651/9, 41501 Teplice (dále jen PPP ÚK)". PPP ÚK je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů, které podléhají ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů

Povinné údaje u účastníka DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) jsou při registraci v následujícím rozsahu: křestní jméno, příjmení, titul, datum narození, zaměstnavatel (pokud je plátcem vzdělávací akce), adresa účastníka DVPP (pokud je samoplátce), kontaktní telefon a e-mail.
PPP ÚK shromažďuje jen ty údaje, které skutečně potřebuje k tomu, abyste se co nejpohodlněji mohl/a zapojit do systému DVPP v Ústeckém kraji, abyste získal/a co nejpřesnější a nejaktuálnější informace z této oblasti a mohl/a je operativně ve svém dalším profesním vzdělávání využívat.

Účel zpracování osobních údajů

Registrovaný uživatel / lektor, který vyplnil osobní údaje v registračním formuláři umístěném na portálu VACLAV, bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto budou použity pro účel zpracování administrativy potřebné při realizaci vzdělávacích programů DVPP (prezenční listina, sledování naplněnosti vzdělávacího programu do termínu uzávěrky přihlášek, osobní údaje účastníků potřebné pro tisk osvědčení, údaje potřebné pro vystavení faktury za absolvování vzdělávací akce). Váš vyjádřený souhlas rovněž potvrzuje možnost zasílání informací (účastníkům DVPP a lektorům) prostředky listovní pošty, ale zejména prostředky elektronické komunikace. Jedná se například zaslání informace o případné změně místa konání vzdělávací akce, změně termínu konání akce např. při onemocnění lektora, o zrušení akce např. při malém počtu přihlášených osob apod.

Možnosti a práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich doplnění nebo výmaz, vznesení námitek proti zpracování, právo na podání stížnosti dozorovému úřadu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů v Praze. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemně na oddělení DVPP PPP ÚK. Po odvolání souhlasu se již nebudou osobní údaje dále zpracovávat.
Své osobní údaje můžete na portálu VACLAV zobrazovat a upravovat online. Z důvodu zamezení přístupu jiných osob k Vašim osobním údajům je vyžadováno přihlášení pomocí Vašich pověření (uživatelské jméno a heslo).

Zabezpečení informací

PPP ÚK se zavazuje zabezpečit osobní údaje podle platných předpisů před zneužitím. Zavedli jsme příslušné technické, administrativní a fyzické postupy k ochraně Vašich osobních informací před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním.

Přístup k osobním informacím omezujeme pouze na ty pověřené pracovníky, kteří to potřebují pro svoji práci na odd. DVPP a v účtárně pro komunikaci s Vámi. Tyto osoby mají povinnost zachovávat mlčenlivost jednak o zpracovávaných osobních údajích, jednak o bezpečnostních opatřeních systému.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, neváhejte nás kontaktovat: info@e-vaclav.eu.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Hana Poláková, tel.: 417 535 218, mail.: hana.polakova@pppuk.cz

 

Zpět na úvodní stránku
Co frčí

Last Minute