Picture

Obrázek
Kontakty Kontakty

PPP ÚK
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Česká republika

tel.: +420 417 533 625
e-mail: info@e-vaclav.eu
web: www.e-vaclav.eu

Seznam akcí


Uzávěrka přihlášek je nejpozději 11 kalendářních dnů před konáním vybraného vzdělávacího programu. Po uplynutí této lhůty je místo na vzdělávací akci závazně obsazeno.

Po tomto termínu lze zájemce zařadit pouze na základě telefonické konzultace: oddělení DVPP PPP ÚK Teplice, tel.: 417 533 625 nebo 770 171 218.

Vyhledávání
 

[1342]  Zvládání konfliktů ve třídách se zaměřením na 1. stupeň

Volná místa
0
Datum zahájení: 07.10.2022 - 07.10.2022 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: KÚ Ústí nad Labem, budova B (místnost 04), Velká hradební 3118/48
Cena: 0 ,- Kč

[1334]  Mgr. Radek Hach - Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Volná místa
0
Datum zahájení: 12.10.2022 - 12.10.2022 Lektor:
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Místo konání: Teplice, PPP ÚK, Lípová 651/9
Cena: 890 ,- Kč

[1343]  Relaxační techniky pro učitele

Volná místa
0
Datum zahájení: 13.10.2022 - 13.10.2022 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 651/9, Teplice
Cena: 0 ,- Kč

[1296]  RNDr. Helena Kurzweilová, CSc. - Komunikací ke spolupráci (Nenásilná komunikace)

Volná místa
13
Datum zahájení: 15.10.2022 - 10.12.2022 Lektor:
Časová dotace: 16 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice , Lípová 9
Cena: 2800 ,- Kč

[1320]  PhDr. Andrej Drbohlav - Poruchy chování III.

Volná místa
13
Datum zahájení: 19.10.2022 - 19.10.2022 Lektor:
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, PPP ÚK, Lípová 651/9
Cena: 1800 ,- Kč

[1298]  PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s SPU na počátku výuky anglického jazyka

Volná místa
15
Datum zahájení: 20.10.2022 - 20.10.2022 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 9
Cena: 1300 ,- Kč

[1322]  PhDr. Kamila Balharová - Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií

Volná místa
23
Datum zahájení: 21.10.2022 - 21.10.2022 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Chomutov, Na Průhoně 4800
Cena: 1300 ,- Kč

[1345]  Duševní zdravověda pro učitele

Volná místa
0
Datum zahájení: 31.10.2022 - 28.11.2022 Lektor:
Časová dotace: 16 vyučovacích hodin Místo konání: KÚ Ústí nad Labem, budova B (místnost 04), Velká hradební 3118/48
Cena: 0 ,- Kč

[1321]  PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií

Volná místa
22
Datum zahájení: 03.11.2022 - 03.11.2022 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 651/9, Teplice
Cena: 1300 ,- Kč

[1344]  Relaxační techniky pro učitele

Volná místa
13
Datum zahájení: 03.11.2022 - 03.11.2022 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: Chomutov, Nerudova 655/1
Cena: 0 ,- Kč
Co frčí

Last Minute