Picture

Obrázek
Kontakty Kontakty

PPP ÚK
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Česká republika

tel.: +420 417 533 625
e-mail: info@e-vaclav.eu
web: www.e-vaclav.eu

Seznam akcí


Uzávěrka přihlášek je nejpozději 11 kalendářních dnů před konáním vybraného vzdělávacího programu. Po uplynutí této lhůty je místo na vzdělávací akci závazně obsazeno.

Po tomto termínu lze zájemce zařadit pouze na základě telefonické konzultace: oddělení DVPP PPP ÚK Teplice, tel.: 417 533 625 nebo 770 171 218.

Vyhledávání
 

[1277]  Tomáš Koten - Rozvíjíme finanční gramotnost - Matika je zábava, aneb "Kdo chce být milionářem?"

Volná místa
3
Datum zahájení: 12.11.2021 - 12.11.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, PPP ÚK, Lípová 651/9
Cena: 1000 ,- Kč

[1289]  VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA

Volná místa
0
Datum zahájení: 13.11.2021 - 30.04.2022 Lektor:
Časová dotace: 56 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 9
Cena: 5300 ,- Kč

[1274]  PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií

Volná místa
19
Datum zahájení: 18.11.2021 - 18.11.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Děčín, Čs. armády 1164/8, Děčín
Cena: 1300 ,- Kč

[1280]  Mgr. Hana Heindorferová, PhDr. David Cichák - Trauma v rodině

Volná místa
4
Datum zahájení: 19.11.2021 - 19.11.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 9
Cena: 1300 ,- Kč

[1279]  Tomáš Koten - Metody motivace a aktivizace žáků v hodinách vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu

Volná místa
20
Datum zahájení: 19.11.2021 - 19.11.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, PPP ÚK, Lípová 651/9
Cena: 1000 ,- Kč

[1287]  MgA. Radka Müllerová, Ph.D. - Japonská grafika/Novoroční pohlednice/2022 Tygr/Tora

Volná místa
4
Datum zahájení: 27.11.2021 - 27.11.2021 Lektor:
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Místo konání: Teplice, ZUŠ Kapelní 768
Cena: 700 ,- Kč

[1282]  Mgr. Radek Hach - Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Volná místa
0
Datum zahájení: 03.12.2021 - 03.12.2021 Lektor:
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Místo konání: Teplice, PPP ÚK, Lípová 651/9
Cena: 790 ,- Kč

[1276]  PhDr. Kamila Balharová - Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií

Volná místa
16
Datum zahájení: 07.12.2021 - 07.12.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 651/9, Teplice
Cena: 1300 ,- Kč

[1288]  MgA. Radka Müllerová, Ph.D. - Japonka/ Loutka

Volná místa
2
Datum zahájení: 18.12.2021 - 19.12.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, ZUŠ, Kapelní 768
Cena: 2500 ,- Kč

[1290]  Krok s arabštinou - Arabština pro začátečníky a mírně pokročilé

Volná místa
17
Datum zahájení: 12.01.2022 - 02.03.2022 Lektor:
Časová dotace: 16 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 651/9
Cena: 3500 ,- Kč
Co frčí

Last Minute