Picture

Obrázek
Kontakty Kontakty

PPP ÚK
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Česká republika

tel.: +420 417 533 625
e-mail: info@e-vaclav.eu
web: www.e-vaclav.eu

Seznam akcí


Uzávěrka přihlášek je nejpozději 11 kalendářních dnů před konáním vybraného vzdělávacího programu. Po uplynutí této lhůty je místo na vzdělávací akci závazně obsazeno.

Po tomto termínu lze zájemce zařadit pouze na základě telefonické konzultace: oddělení DVPP PPP ÚK Teplice, tel.: 417 533 625 nebo 770 171 218.

Vyhledávání
 

[1262]  PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita u dětí a mládeže

Volná místa
7
Datum zahájení: 06.10.2021 - 06.10.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 9
Cena: 1500 ,- Kč

[1285]  MgA. Radka Müllerová, Ph.D. - Ebisu, bůh rybářů a štěstí/Japonské malování

Volná místa
9
Datum zahájení: 20.10.2021 - 20.10.2021 Lektor:
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Místo konání: Teplice, Lípová 651/9
Cena: 600 ,- Kč

[1273]  PhDr. Kamila Balharová - Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií

Volná místa
18
Datum zahájení: 21.10.2021 - 21.10.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Děčín , Čs. armády 1164/8, Děčín
Cena: 1300 ,- Kč

[1278]  Tomáš Koten - Formativní hodnocení a hodnocení žáků na ZŠ - Škola? V pohodě!

Volná místa
10
Datum zahájení: 22.10.2021 - 22.10.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, PPP ÚK, Lípová 651/9
Cena: 1000 ,- Kč

[1275]  PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií

Volná místa
24
Datum zahájení: 02.11.2021 - 02.11.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 651/9, Teplice
Cena: 1300 ,- Kč

[1286]  MgA. Radka Müllerová, Ph.D. - Podzimní kimono/Japonské malování

Volná místa
10
Datum zahájení: 10.11.2021 - 10.11.2021 Lektor:
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Místo konání: Teplice, Lípová 651/9
Cena: 600 ,- Kč

[1265]  Mgr. Michael Novotný - Tvořivá dramatika v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ

Volná místa
10
Datum zahájení: 12.11.2021 - 12.11.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Děčín , Čs. armády 1164/8, Děčín I.
Cena: 890 ,- Kč

[1277]  Tomáš Koten - Rozvíjíme finanční gramotnost - Matika je zábava, aneb "Kdo chce být milionářem?"

Volná místa
13
Datum zahájení: 12.11.2021 - 12.11.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, PPP ÚK, Lípová 651/9
Cena: 1000 ,- Kč

[1289]  VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA

Volná místa
6
Datum zahájení: 13.11.2021 - 30.04.2022 Lektor:
Časová dotace: 56 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 9
Cena: 5300 ,- Kč

[1274]  PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií

Volná místa
20
Datum zahájení: 18.11.2021 - 18.11.2021 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Děčín, Čs. armády 1164/8, Děčín
Cena: 1300 ,- Kč
Co frčí

Last Minute