Picture

Obrázek
Kontakty Kontakty

PPP ÚK
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Česká republika

tel.: +420 417 533 625
e-mail: info@e-vaclav.eu
web: www.e-vaclav.eu

Seznam akcí


Uzávěrka přihlášek je nejpozději 11 kalendářních dnů před konáním vybraného vzdělávacího programu. Po uplynutí této lhůty je místo na vzdělávací akci závazně obsazeno.

Po tomto termínu lze zájemce zařadit pouze na základě telefonické konzultace: oddělení DVPP PPP ÚK Teplice, tel.: 417 533 625 nebo 770 171 218.

Vyhledávání
 

[1275]  PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií

Volná místa
22
Datum zahájení: 10.03.2022 - 10.03.2022 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 651/9, Teplice
Cena: 1300 ,- Kč

[1265]  Mgr. Michael Novotný - Tvořivá dramatika v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ

Volná místa
8
Datum zahájení: 11.03.2022 - 11.03.2022 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Děčín , Čs. armády 1164/8, Děčín I.
Cena: 890 ,- Kč

[1292]  PhDr. Kamila Balharová - Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií

Volná místa
20
Datum zahájení: 17.03.2022 - 17.03.2022 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Děčín , Čs. armády 1164/8, Děčín
Cena: 1300 ,- Kč

[1295]  Mgr. Michal Klapal - Žák s problémovým chováním z pohledu speciálního pedagoga

Volná místa
27
Datum zahájení: 18.03.2022 - 18.03.2022 Lektor:
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, Lípová 651/9
Cena: 1800 ,- Kč

[1294]  PhDr. Andrej Drbohlav - Poruchy chování III.

Volná místa
23
Datum zahájení: 30.03.2022 - 30.03.2022 Lektor:
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, Teplice
Cena: 1800 ,- Kč

[1297]  PhDr. Kamila Balharová - Vliv SPU na výuku matematiky a možnosti nápravy obtíží

Volná místa
20
Datum zahájení: 07.04.2022 - 07.04.2022 Lektor:
Časová dotace: 6 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, Lípová 651
Cena: 1300 ,- Kč

[1298]  Phdr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s SPU na počátku výuky anglického jazyka

Volná místa
20
Datum zahájení: 28.04.2022 - 28.04.2022 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 9
Cena: 1300 ,- Kč

[1296]  RNDr. Helena Kurzweilová, CSc. - Komunikací ke spolupráci (Nenásilná komunikace)

Volná místa
15
Datum zahájení: 30.04.2022 - 11.06.2022 Lektor:
Časová dotace: 16 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice , Lípová 9
Cena: 2800 ,- Kč
Co frčí

Last Minute