Picture

Obrázek
Kontakty Kontakty

PPP ÚK
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Česká republika

tel.: +420 417 533 625
e-mail: info@e-vaclav.eu
web: www.e-vaclav.eu

Seznam akcí


Uzávěrka přihlášek je nejpozději 11 kalendářních dnů před konáním vybraného vzdělávacího programu. Po uplynutí této lhůty je místo na vzdělávací akci závazně obsazeno.

Po tomto termínu lze zájemce zařadit pouze na základě telefonické konzultace: oddělení DVPP PPP ÚK Teplice, tel.: 417 533 625 nebo 770 171 218.

Vyhledávání
 

[1183]  PhDr. Andrej Drbohlav - Poruchy chování I. + II.

Volná místa
0
Datum zahájení: 15.10.2020 - 26.11.2020 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4
Cena: 2400 ,- Kč

[1230]  Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie v MŠ

Volná místa
8
Datum zahájení: 21.10.2020 - 21.10.2020 Lektor:
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, Lípová 651/9
Cena: 900 ,- Kč

[1233]  PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií

Volná místa
25
Datum zahájení: 22.10.2020 - 22.10.2020 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice , Lípová 9
Cena: 1300 ,- Kč

[1222]  Mgr. Hana Heindorferová, PhDr. David Cichák - Trauma v rodině

Volná místa
17
Datum zahájení: 03.11.2020 - 03.11.2020 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 9
Cena: 1300 ,- Kč

[1229]  PaedDr. et. Mgr. Hana Žáčková - Komunikace s dětmi s ADHD/ADD

Volná místa
20
Datum zahájení: 03.11.2020 - 03.11.2020 Lektor:
Časová dotace: 6 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 9
Cena: 590 ,- Kč

[1182]  Mgr. Robert Čapek, Ph.D. - Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči

Volná místa
8
Datum zahájení: 09.11.2020 - 09.11.2020 Lektor:
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice , Lípová 9
Cena: 1100 ,- Kč

[1228]  Tomáš Koten - Hodnocení žáků na ZŠ

Volná místa
22
Datum zahájení: 20.11.2020 - 20.11.2020 Lektor:
Časová dotace: 10 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice , Lípová 9
Cena: 890 ,- Kč

[1231]  Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie na 1. stupni ZŠ

Volná místa
7
Datum zahájení: 02.12.2020 - 02.12.2020 Lektor:
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, Lípová 651/9
Cena: 900 ,- Kč

[1234]  Phdr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s SPU na počátku výuky anglického jazyka

Volná místa
25
Datum zahájení: 03.12.2020 - 03.12.2020 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice, Lípová 9
Cena: 1300 ,- Kč

[1221]  RODINY VLASTNÍ A NÁHRADNÍ POHLEDEM RODINNÝCH TERAPEUTŮ (160 hodin)

Volná místa
20
Datum zahájení: 04.12.2020 - 04.12.2021 Lektor:
Časová dotace: 160 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Teplice , Lípová 9
Cena: 25000 ,- Kč
Co frčí

Last Minute