Picture

Obrázek
Kontakty Kontakty

PPP ÚK
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Česká republika

tel.: +420 417 533 625
e-mail: info@e-vaclav.eu
web: www.e-vaclav.eu

Seznam akcí


Uzávěrka přihlášek je nejpozději 11 kalendářních dnů před konáním vybraného vzdělávacího programu. Po uplynutí této lhůty je místo na vzdělávací akci závazně obsazeno.

Po tomto termínu lze zájemce zařadit pouze na základě telefonické konzultace: oddělení DVPP PPP ÚK Teplice, tel.: 417 533 625 nebo 770 171 218.

Vyhledávání
 

[1227]  Mgr. Michael Novotný - Tvořivá dramatika v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ

Volná místa
12
Datum zahájení: 04.12.2020 - 04.12.2020 Lektor:
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin Místo konání: PPP Děčín , Čs. armády 1164/8, Děčín I.
Cena: 890 ,- Kč

[1232]  Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie na 2. stupni ZŠ a na SŠ

Volná místa
10
Datum zahájení: 09.12.2020 - 09.12.2020 Lektor:
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin Místo konání: Teplice, Lípová 651/9
Cena: 900 ,- Kč
Co frčí

Last Minute