Picture

Obrázek
Kontakty Kontakty

PPP ÚK
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Česká republika

tel.: +420 417 533 625
e-mail: info@e-vaclav.eu
web: www.e-vaclav.eu

Tři klíčové aktivity (KA) projektu VACLAV Tři klíčové aktivity (KA) projektu VACLAV

KA 1 Programy dalšího vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků ve školství

Popis aktivity

 • Realizace cca 40 akreditovaných vzdělávacích programů, nabídka programů také pro nepedagogické pracovníky
 • Cíl - co nejpřístupnější a nabídka odpovídající z dlouhodobé poptávky
 • Akce budou probíhat převážně v našich prostorách, z nichž některé budou dovybaveny technikou a dalším zařízením

Výstup klíčové aktivity

 • Realizované vzdělávací programy v místech působiště škol a zařízení na území ÚK, cselkem cca 40 programů náročnějšího charakteru, 44.300 odučených hodin pro cca 1500 účastníků
 • Modernizace učebních místností v PPP Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem
 • Získání zpětné vazby od účastníků akcí a lektorů - zdroj pro KA 3
 • Získání podnětů pro plánování, strategii a další koncepci vzdělávání v ÚK - pro KA 3

KA 2 Výstavba a zprovoznění vzdělávacího portálu VACLAV

Popis aktivity

 • Vytvoření informačního portálu dalšího vzdělávání v ÚK (zdroj pro zřizovatele, ředitele škol a zařízení, pedagogy a ostatní pracovníky) a jeho zprovoznění
 • Navázání úzké spolupráce s institucemi a subjekty v oblasti vzdělávání na území kraje
 • Sběr dat a jejich zpracování (podmínky a informace o vzdělávacích programech, pro tvorbu databáze akreditovaných programů, databáze lektorů
 • Pomůcka pro instituce návod k získání akreditace MŠMT ČR
 • Informační kampaň zaměřená na cílovou skupinu

Výstup klíčové aktivity

 • Komplexní informační servis pro instituce nabízející DVPP v ÚK
 • Informační servis pro vzdělávací instituce na území ÚK
 • Efektivní interaktivní nástroj pro ředitele pro sestavní účelného plánu dalšího vzdělávání pracovníků
 • Vytvoření podmínek pro efektivní přenos informací o vzdělávacích programech v ÚK, databáze lektorů a garantů programů a akreditovaných pracovišť
 • Možnost získávání metodických materiálů a zkušeností ze seminářů

KA 3 Tvorba koncepce DVPP a dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji

Popis aktivity

 • Průběžný sběr dat z oblasti realizace vzdělávání v ÚK, rozsah a tematické zaměření akcí, databáze institucí a lektorů
 • Proškolení pracovníků zajišťujících DVPP (metodiků) na odloučených pracovištích PPP ÚK za účelem vedení motivační kampaně, sběru dat pro analýzu a získávání relevantní zpětné vazby od účastníků
 • Průběžná analýza vzdělávacích potřeb cílové skupiny
 • Získání dalších akreditací
 • Motivace cílové skupiny k zapojení do procesu dalšího vzdělávání

Výstup klíčové aktivity

 • Zpracovaná koncepce DVPP, priority a východiska pro plánování a strategii v oblasti vzdělávání v ÚK
 • Vytvoření proškolené sítě metodiků DVPP kompetentních koordinovat aktivity v místě a provádět přímou práci s cílovou skupinou - sběr dat a zpětnovazebních informací, sledování kvality a hodnocení vzdělávacích akcí, informace o poptávce
 • Provázání spolupráce akreditovaných vzdělávacích institucí v kraji při zachování konkurenčního prostředí
 • Nově získané akreditace MŠMT ČR
Co frčí

Last Minute