Picture

Obrázek
Kontakty Kontakty

PPP ÚK
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Česká republika

tel.: +420 417 533 625
e-mail: info@e-vaclav.eu
web: www.e-vaclav.eu

O projektu O projektu

Kdo je nositelem projektu VACLAV?

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. (dále jen PPP ÚK) www.pppuk.cz

Jaké jsou cíle projektu VACLAV?

 1. Navrhnout a zrealizovat kvalitní a funkční systém vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v Ústeckém kraji (dále jen ÚK)

  Tento cíl sleduje:

  • návaznost na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ÚK
  • vytvoření podmínek pro možnost vzdělávání pedagogů a ostatních pracovníků škol a školských zařízení v místě působiště a dle potřeb zaměstnavatele
  • zařazení a podporu programů neformálního vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků škol a školských zařízení
  • jednotnou informační podporu vzdělávání pracovníků škol ÚK pomocí nově vytvořeného portálu
  • efektivní přenos informací (dostupnost, komplexnost, aktualizaci, inovaci, operativnost, interaktivní komunikaci)
  • soustavné vyhodnocování a zajištění kvality (tj. nabídka akreditovaných programů, lektorské zajištění, vzdělávací prostory v místě působiště apod.)
  • vytvoření databáze lektorů, garantů vzdělávacích programů a akreditovaných pracovišť

   

 2. Realizovat zdarma v průběhu řešení projektu akreditované programy a neformální vzdělávání pro cílovou skupinu cca 1500 pracovníků škol a školských zařízení přednostně v místě působiště jejich školy po dobu trvání projektu VACLAV
 3. V průběhu řešení projektu VACLAV rozšířit nabídku vzdělávacích programů včetně získání nových akreditací (s ohledem na poptávku 2009-2011 ze strany zřizovatele škol, ředitelů škol a samotných pedagogických pracovníků a pracovníků škol a školských zařízení)

Co je mottem projektu VACLAV?

V - vzdělávání
A - akreditace
C - certifikace
L - lektorství
A - akcelerace
V - výkon

Realizační tým projektu VACLAV (PPP ÚK) si vzal za cíl připravit systém VZDĚLÁVÁNÍ, který by formou AKREDITACE vzdělávacích programů a zárukou CERTIFIKOVANÉ organizace a erudovaného LEKTORSTVÍ napomohl další formou k AKCELERACI kvalitního V ÝKONU pracovníků školství v ÚK.

Jaké budou výstupy projektu VACLAV?

 • Komplexní informační servis v oblasti vzdělávání v ÚK (pro zřizovatele, pro ředitele školy, pro pedagogy a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, pro vzdělávací instituce, jež do projektu VACLAV vstoupí)
 • Koncepce DVPP, priority a východiska pro plánování a strategii v oblasti vzdělávání v ÚK
 • Nástroj pro ředitele škol pro sestavení účelného plánu vzdělávání školy, pro analýzu potřeb pedagogů a ostatních pracovníků své školy, nástroj pro hodnocení efektivity vzdělávání
 • Provázání spolupráce akreditovaných vzdělávacích institucí v ÚK při zachování konkurenčního prostředí
 • Realizace akreditovaných vzdělávacích programů v místech působiště škol a školských zařízení na celém území ÚK za účelem zvýšením dostupnosti dalšího vzdělávání
 • Získání akreditací pro nové vzdělávací programy
 • Efektivní využívání a podpora systému VACLAV v ÚK

Co získá uživatel/ka dalšího vzdělávání po registraci na portálu VACLAV?

 • bude mít jednoduchý přístup k aktuální nabídce programů vzdělávání PPP ÚK, zejména k programům vzdělávání zdarma, které jsou dotovány z projektu VACLAV
 • bude mít přístup k aktuální nabídce programů vzdělávání PPP ÚK (a dalších partnerských institucí v ÚK), které jsou akreditovány MŠMT ČR
 • bude mít přístup k databázi lektorů
 • bude mít přístup k databázi institucí, které v ÚK rámci projektu VACLAV participují
 • bude mít možnost si vybrat po dobu trvání projektu VACLAV , ale i následně, z nabídky vzdělávacích programů v ÚK dle vlastních zvolených kritérií (místo konání, lektor, téma, cena …);
 • výše popsané možnosti budou dlouhodobě trvat i po skončení projektu VACLAV a po zaregistrování nového účastníka DVPP i po roce 2011
 • bude se moci jednoduchým způsobem (1-2x klik) přihlásit/odhlásit na vybraný vzdělávací program
 • bude mít možnost vyjádřit svoji poptávku po obsahu a tématu vzdělávacího programu
 • získá na svůj e-mail zpětné informace o přihlášení/odhlášení /zaregistrované poptávce na konkrétní vzdělávací program
 • bude mít možnost aktualizovat i zrušit své registrační údaje
 • nebude muset při každém přihlášení do systému vyplňovat složitá vstupní data (pouze vstupní jméno a heslo)
 • získá přesné informace o finančním penále při odhlášení z programu vzdělávání po uplynutí inkriminované lhůty

Co získá lektor/ka dalšího vzdělávání po registraci na portálu VACLAV?

 • bude mít přístup k aktuální nabídce programů vzdělávání PPP ÚK, zejména k programům vzdělávání zdarma, které jsou dotovány z projektu VACLAV
 • bude mít přístup k aktuální nabídce programů vzdělávání PPP ÚK (a dalších partnerských institucí v ÚK), které jsou akreditovány MŠMT ČR
 • bude mít přístup k databázi lektorů
 • bude mít možnost podat návrh na akreditaci nového vzdělávacího programu, který bude zaštiťovat PPP ÚK
 • bude mít přístup k databázi institucí, které v ÚK v rámci projektu VACLAV participují
 • bude mít možnost zainteresovat po dobu trvání projektu VACLAV na nabídce vzdělávacích programů v ÚK dle poptávaných kritérií (místo konání, lektor, téma, cena …); tato možnost bude dlouhodobě trvat i po skončení projektu VACLAV po roce 2011
 • bude se moci jednoduchým způsobem sám/a (1x klik) přihlásit/odhlásit na vybraný vzdělávací program
 • bude mít možnost vyjádřit svoji poptávku po obsahu a tématu vzdělávacího programu
 • získá na svůj e-mail operativní informace o uskutečnění/zrušení realizace na lektorovaný konkrétní vzdělávací program
 • bude mít možnost aktualizovat i zrušit své registrační údaje
 • nebude muset při každém přihlášení do systému vyplňovat složitá vstupní data (pouze vstupní jméno a heslo)
 • získá informace o naplněnosti/nenaplněnosti svého lektorovaného vzdělávacího programu

Co získá partnerská instituce dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji po registraci na portálu VACLAV?

 • bude mít možnost aktuálně nabízet akreditované programy vzdělávání pro pedagogické a další pracovníky škol a školských zařízení v ÚK
 • bude mít možnost využít linku na webové stránky své organizace
 • bude mít přístup k databázi lektorů na portálu VACLAV
 • bude mít přístup k databázi institucí, které v ÚK rámci projektu VACLAV participují
 • bude mít možnost si vybrat po dobu trvání projektu VACLAV z nabídky vzdělávacích programů v Ústeckém kraji dle vlastních zvolených kritérií (místo konání, lektor, téma, cena …); tato možnost bude dlouhodobě trvat i po skončení projektu VACLAV po roce 2011
 • bude mít možnost nabídnout ze svého repertoáru akreditovaných programů i další vzdělávací akce pro pedagogické i další pracovníky ve školství…); tato možnost bude dlouhodobě trvat i po skončení projektu VACLAV po roce 2011
 • bude mít možnost vyjádřit svoji poptávku po obsahu a tématu vzdělávacího programu
 • získá na svůj e-mail zpětné informace o přihlášení/odhlášení /zaregistrované poptávce na konkrétní vzdělávací program
 • bude mít možnost aktualizovat i zrušit své registrační údaje
 • nebude muset při každém přihlášení do systému vyplňovat složitá vstupní data (pouze vstupní jméno a heslo)

V jakém časovém horizontu bude projekt VACLAV realizován?

leden 2009 - prosinec 2011

 1. Návrh optimální funkčnosti portálu VACLAV
 2. Pilotní ověřování navrženého režimu portálu VACLAV
 3. Spuštění ostré verze portálu VACLAV pro uživatele se zřetelem udržitelnosti trvání i pro další období
 4. Plánovaný časový přesah zisků a trvání projektu VACLAV po roce 2011

Poznám logo projektu VACLAV?

… kdo po dobu trvání projektu k nabízeným možnostem projektu VACLAV přijde, může si vzít, co potřebuje a co jej uspokojuje …

Existuje stručná prezentace projektu VACLAV?

 

 

Co frčí

Last Minute